گوناگون

ملکه ماکسیما: ملکه شیک پوش هلند

ملکه ماکسیما همسر پادشاه هلند، ویلم-الکساندر یکی از شناخته شده ترین اعضای خانواده های سلطنتی در جهان بشمار می رود. این ملکه ۴۵ ساله حضوری پررنگ در فعالیت های اجتماعی دارد و به یکی از معروفترین زنان اروپا در امور خیریه شناخته می شود.
این ملکه محبوب علاوه بر آنچه گفت شد یکی از خوش لباس ترین چهره ها در میان خانواده های سلطنتی است.

لباس هایی که این ملکه خوش پوش انتخاب می کند اغلب هماهنگی بی نظیری با هم دارند. آنچه در توصیف سبک خاص ملکه ماکسیما می توان گفت شیک، باوقار و کلاسیک است. او همانند دیگر اعضای خانواده های سلطنتی از ترکیب رنگهای مختلف بخصوص رنگ های زنده و  پرانرژی استفاده می کند. این ملکه خوش لباس علاقه خاصی به انواع کلاه دارد و معمولا در ترکیب لباس هایش کلاه های مختلف دیده می شوند. با هم نگاهی به بهترین لحظات ثبت شده ملکه ماکسیما می اندازیم.

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

Queen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

Queen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

 

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

ملکه ماکسیما : ملکه شیک پوش هلند Queen Maxima | تصاویری از ملکه ماکسیما

ملکه ماکسیماQueen Maxima

برای دیدگاه ها کلیک کنید

جوابی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محبوب ترین ها

بالا