زیباترین دختر جهان


زیباترین دختر جهان کیست ؟ اهل کجاست ؟ چند ساله است ؟  چه کسی یا چه کسانی زیباترین دختر دنیا را انتخاب میکنن ؟ چه معیار ها و ملاک هایی برای این انتخاب وجود دارد ؟ آیا ملاک هایی زیبایی که باعث انتخاب زیباترین دختر شده برای همه دنیا یکسان است ؟ آیا یک دختر با چشم های آبی که از نظر اروپایی ها زیباترین دختر در جهان محسوب میشود از نظر چشم بادمی ها هم زیبا به نظر می آید؟ برای یافتن پاسخ این سوال ها با لوکس تهران همراه باید .

پست های بیشتر
بالا